اما

ترجمه ی سکوت من / یک لبخند است

اندر فواید بروکراسیمی خواستم اندکی اندر فواید بروکراسی  بنویسم.

یادش بخیر.

سال گذشته برای یک امر اداری به یکی از ادارت مراجعه کردم.از ساعت 8:30 می رفتم تا 1:30 و بقیه کارهایم می ماند برای روز بعد و دوباره از همان ساعت ذکر شده تا همان ساعت یاد شده.

خلاصه یک هفته ای طول کشید.

وارد اداره که می شدم اول بخش های مختلف را از نگهبان محترم که یک روز در حال خوردن ساندویچ و روز بعد در حال چرت زدن و روز بعد در حال چای خوردن و ....بود می پرسیدم و به طبقه فلان در اتاق فلان و خدمت آقای فلان می رسیدم.

یک امضا می گرفتم و آقای فلان من را ارجا می داد به طبقه فلان پیش آقای فلان تا امضای دیگر بزند و آقای فلان در طبقه فلان من را ارجا می داد چند طبقه بالاتر نزد خانم فلان تا شماره بزنم و خانم فلان مرا ارجا می داد به چند طبقه پایین تر نزد آقا فلان که همیشه یک نیم ساعتی باید منتظر می ماندم تا پیدایش شود و بعد با چند نمونه اخم ،  امضایی و راهنمایی بگیرم و بالاخره بعد از هزارن خان رستم کارم در آن اداره تمام می شد.

بعد از یک سال بنا بر یک سری مسایل دیگر به همان اداره یاد شده رهنمون شدم.

اینبار قضیه فرق می کرد به شرح زیر.

ساعت 8:30 وارد اداره میشوم با یک نگاه عاقل اندر سفیه از کنار نگهبان محترم رد میشوم که  بله !!خودم  میدانم که الان باید به اتاق فلان و خدمت آقای فلان بروم تا زیر برگه را امضا کند.

در چشم بر هم زدنی به اتاق فلان در طبقه فلان می رسم و سریع امضا را می گیرم و خدمت خانم فلان می‌رسم و دیگر منتظر توضیحاتش نمی مانم  چون می دانم که الان باید کجا بروم و خدمت آقای همیشه غایب می رسم.برایم بسیار جالب است که باز هم پشت میزش ننشسته است درست عین فیلم ها.

کتابی که همراهم است را باز می کنم و شروع به خواندنش می کنم و متوجه گذر این نیم ساعت انتظار نمی شوم.

فایده این بروکراسی این است که این دفعه آقای فلان که همیشه غایب است من را می شناسد.امضا می زند  زیر برگه و بدون اخم کردن راهنماییم می کند.

فایده این بروکراسی این است که می دانم باید هر بار از کدام پله ها بالا بروم و پایین بیایم.

فایده این بروکراسی این است که می دانم بعد از امضای آقای فلان بعدش باید اتاق خانم فلان بروم بدون اینکه از کسی سوال کنم.

بروکراسی خیلی هم بد نیست.یاد میگیریم طبقات و اتاق ها ی یک اداره را.

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 06:48 ب.ظ | نویسنده: سعیده | چاپ مطلب 15 نظر